หน้าหลัก

ข่าวแวดวงกสิกรรม

 • สมบัติ1มือหนึ่งเลี้ยงสัตว์ “สมบัติ บุญถาวร” จังหวัดกระบี่
  หนึ่งในรายชื่อเกษตรดีเด่นด้านอาชีพเลี้ยงสัตว์  หรือการปศุสัตว์ คือ  “สมบัติ บุญถาวร” ประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่และประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะภาคใต้เขต 8  และเจ้าของร้านฟารีดาข้าวแพะชื่อดัง แห่งจังหวัดกระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามสร้างความ ประทับใจให้ผู้มาเยือนอย่างไม่รู้เลือน ทั้ง เกาะพีพี เกาะลันตา อ่าวไล่เลย์ อ่าวนาง ฯลฯ ในเรื่องของอาหารการกิน กระบี่ก็มีอาหารอร่อยทั้งที่เป็นซีฟูดสดๆและอาหารพื้นเมือง อย่างที่คอลัมน์ “เมนูเด็ดแดนใต้” จะพาไปชิมนั้น เป็นร้านดังที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ “ร้านฟารีดาข้าวหมกแพะ” อ่านต่อ...
 • ทอง2มือหนึ่งไร่นาสวนผสม “ทอง หลอมประโคน” จังหวัดบุรีรัมย์
     หนึ่งในรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นายทอง หลอมประโคน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์,  เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรหลายอย่างเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ และลดความเสี่ยงความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ โดยการปลูกพืชที่หลากหลายร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และการประมงในที่ดินของตนเอง   เมื่อนายทอง หลอมประโคน ได้ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จึงเกิดเป็นพลังในการจุดประกายความคิดที่จะนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญา มีการบริหารจัดการน้าได้อย่างลงตัว อ่านต่อ...
 • ภิญโญ1มือหนึ่งไร่อ้อย “ดิลก ภิญโญศรี” จังหวัดชัยภูมิ
  รายชื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ สาขาอาชีพทำไร่ นายดิลก ภิญโญศรี อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ปรากฏขึ้นมาในรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2559 ในฐานะที่เป็นเกษตรรุ่นใหม่ ดีกรีปริญญาโท ได้นำไอทีมาใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อย ดิลก ภิญโญศรี เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ อยู่บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 5 … ด้วยเหตุนี้เองทำให้นายดิลก เห็นว่าจะต้องช่วยบิดาบริหารจัดการไร่อ้อยของครอบครัว … ซึ่งในเวลาต่อมานายดิลกก็ได้มีโอกาสศึกษาดูงานการผลิตอ้อยทั้งในและต่างประเทศ . ดิลก ภิญโญศรี เขาเป็นวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโลหะ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ...
 • อุดม1เกษตรกรมือหนึ่งเรื่องทุเรียน “อุดม วรัญญูรัฐ” จังหวัดจันทบุรี
  นายอุดม วรัญญูรัฐ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ชาวสวนทุเรียน ใช้เทคนิคผลิตทุเรียนพันธุ์หมอนทองนอกฤดู สร้างเงินล้านมากว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งได้ทำการศึกษาลองผิดลองถูกมานาน โดยเทคนิคในการทำให้ทุเรียนออกดอกติดผลนอกฤดูต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ เริ่มตั้งแต่การหาต้นทุเรียน จากนั้นก็ต้องมีการบำรุงต้น ให้ปุ๋ย และน้ำอย่างเพียงพอ เพื่อให้ต้นทุเรียนสมบูรณ์เร็วขึ้น และพร้อมที่จะออกดอก สำหรับขั้นตอนที่สำคัญ คือ 1.ตัดแต่งกิ่งหลังจากทุเรียนให้ผลผลิต และเก็บเกี่ยวผลไปแล้ว 2.การให้ปุ๋ยหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว อ่านต่อ...
 • สันทัด2มือหนึ่งอาชีพทำนา “สันทัด วัฒนกูล” จังหวัดอุทัยธานี
  “สันทัด วัฒนกูล” หรือ ผู้ใหญ่สันทัด ชาวนามืออาชีพที่ไม่เสี่ยง อาชีพชาวนา มีบ้างที่ต้องพบกับความเสี่ยงที่มีปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและกับธรรมชาติ เช่น น้้าท่วม ฝนแล้ง หรือ การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชเหล่านี้ ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของชาวนา แต่ส้าหรับชาวนาอย่าง นายสันทัด วัฒนกูล อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 1 ต้าบลทัพทัน อ้าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งประกอบอาชีพท้านาสืบต่อจากบรรพบุรุษ บนพื้นที่ประมาณ 190 ไร่ ถือได้ว่าเป็นชาวนามืออาชีพที่สามารถลดความเสี่ยงจากอาชีพทำนาได้ นายสันทัด วัฒนกูล อ่านต่อ...

บทความเกษตร

 • มะละกออออสายพันธ์ุมะละกอ
  สายพันธุ์มะละกอ 1. พันธุ์แขกนวล นิยมปลูกเพื่อขายผลดิบลักษณะผลยาวผิวผลเรียบสีเขียวอ่อน นวล เนื้อแน่นกรอบเหมาะสำหรับทำส้มตำ ผลสุกเนื้อสีส้มแดง   2. พันธุ์แขกดำ เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมาก ขายได้ทั้งผลดิบและผลสุก ผลสุกมีรสหวานมีเม็ดน้อยเนื้อสีส้มแดง ผลดิบเนื้อแน่นกรอบใช้ทำส้มตำได้ดี   3. พันธุ์แขกดำท่าพระ มีลักษณะดีคือมีความต้านทานต่อโรค ไวรัสจุดวงแหวนได้ในระดับหนึ่ง ต้นเตีย น้ำหนักผลเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม/ผล เนื้อหนา ผลสุกเนื้อสีเหลืองอมส้ม   4. พันธุ์ฮอลแลนด์ เหมาะสำหรับขายผลสุก ผลรูปทรงกระบอก น้ำหนักผลประมาณ 8 ขีด ถึง 1.5 กิโลกรัม เนื้อสีส้มแดง อ่านต่อ...
 • มะละกออวกาศมะละกออวกาศ
  มะละกออวกาศ หลังสิ้นสุดงานอาเซียนเอ๊กซ์โปครั้งที่ 7 (东盟博览会) ที่เจิดจรัสตระการตาเป็นอย่างยิ่ง ‘‘เสินเจาหง’’ (神舟红) มะละกออวกาศสายพันธุ์ชุดใหม่ที่ได้เผยโฉมในงานนิทัศน์การที่จัดขึ้น ณ.เมืองหนานหนิง ประเทศจีน (中国 : 南宁) ก็เป็นเสมือนอาชาศึกคึกคะนองขยับฝีเท้าห้อไม่หยุด ได้ไปปรากฏรูปโฉมโชว์กายที่งานนิทัศน์การเกษตรไฮเทคครั้งที่ 17 ที่เมือง หยางหลิงแห่ง ซีอาน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2010 ที่เรียกกันย่อๆว่า หนงกาวฮุ่ย (农高会)อีกครั้งหนึ่ง ดังได้สดับตรับฟังมา งานนิทัศน์การ หนงกาวฮุ่ย นี้ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานเทคโนโลยี อ่านต่อ...
 • มะละกอเอนการปลูกมะละกอต้นเอน
  การปลูกมะละกอต้นเอน…อีกหนึ่งเทคนิคช่วยเพิ่มผลผลิต ส้มตำ เป็นอาหารที่คนไทยนิยมทานกันมากในทุกๆโอกาส ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้ทำส้มตำ คือ “มะละกอ” ด้วยเหตุนี้ ผลไม้ที่มีรูปร่างเรียวยาวชนิดนี้จึงจัดเป็นพืช เศรษฐกิจที่สำคัญมาก และสามารถทำรายได้ให้แก่ผู้ปลูกตลอดทั้งปี แต่การจะให้ มะละกอออกผลเยอะๆ นอกจากปัจจัยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้ว ยังขึ้นอยู่ กับทิศทางของต้นมะละกอด้วยว่า หันยอดเข้าหาแสงแดดด้วยหรือเปล่า แต่ในเมื่อ เราไม่อาจควบคุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ได้ ก็เพียงหันต้นมะละกอเข้าหา แสงซะ โดยใช้เทคนิคที่ชื่อว่า “การปลูกมะละกอต้นเอน” ++ อ่านต่อ...
 • เทคนิคการปลูกมะละกอแขกดำศรีสะเกษ…ให้ติดผลดก เนื้อหวาน น้ำหนักดี
  มะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ กินดิบหรือสุกก็อร่อย มีลักษณะเด่นคือต้นเตี้ย ติดดอกติดผลเร็ว ให้ผลดก มีความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์สูง เป็นพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ทำการศึกษาวิจัยและปรับปรุงกระทั่งได้พันธุ์ดีมีคุณภาพ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียง เลือกนำไปเป็นพันธุ์ปลูกในเชิงการค้าอย่างแพร่หลาย ทำให้มีรายได้มั่นคง เป็นหนึ่งพืชเศรษฐกิจสำคัญทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ วันนี้จึงนำเรื่อง มะละกอแขกดำศรีสะเกษ…พืชเศรษฐกิจทำเงิน สู่วิถีมั่นคง มาบอกเล่าสู่กัน คุณธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เล่าให้ฟังว่า อ่านต่อ...
 • มะละกอแขกดำ
  การปลูกมะละกอ มะละกอเป็นไม้ผลเขต ร้อนอายุสั้นประมาณล้มลุกลำต้นอวบน้ำสามารถ เจริญเติบโตได้ทั่วไปในทุกๆสภาพพื้นที่และจัดเป็นไม้ผลที่ให้ผลเร็ว โดยจะให้ผลครั้งแรกหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ5-6 เดือน การติดผลค่อนข้างดก ผลมะละกอดิบใช้ประกอบอาหารคาวได้หลายชนิดได้แก่ ส้มตำแกงส้ม เป็นต้น ผลสุกใช้รับประทาน เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินเอและยังมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆ นอกจากนี้ยางมะละกอ ซึ่งมีสารปาเปนใช้เป็นเอนไซม์ย่อยโปรตีน ยังใช้เป็นยาถอนพิษ รวมทั้งใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตเบียร์ เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ สภาพแวดล้อม อ่านต่อ...

กฏหมายชาวบ้าน

 • รมต เกษตรก.เกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิ
  ก.เกษตรฯ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา ขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2559           นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นสาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ยึดถือเป็นแบบอย่าง อ่านต่อ...
 • รธนตอนที่ 2 > สถานะทางกฎหมายของ “มติคณะรัฐมนตรี”
  > คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนด ในทางตำราสามารถแยกการกระทำออกได้ เป็น 2 กรณี คือ ในกรณีที่กระทำโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ถือว่า กระทำการในฐานะที่เป็น “รัฐบาล” และกรณีที่การทำการโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับระดับเดียวกับพระราชบัญญัติ ถือว่ากระทำการในฐานะที่เป็น “องค์กรฝ่ายปกครอง” หรือ “เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครอง” ซึ่งเฉพาะแต่การกระทำที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับระดับเดียวกับพระราชบัญญัติเท่านั้นที่ถือว่าเป็น อ่านต่อ...